TukesomalismAqoon Guud

“Aqoontu Waa Barasho, Xikmadduna Waa Kudhalasho”, (Knowledge is Given, Wisdom is Gifted)Ganacsiga & Dunidda

Hoyga Xikmada Ganacsiga
Caafimaadka & Sayniska

Caafimaadka Dadweynaha Waa Muhiim Marwalbo


error: Content is protected !!