TukesomalismAqoon Guud

“Aqoontu Waa Barasho, Xikmadduna Waa Kudhalasho”, (Knowledge is Given, Wisdom is Gifted)Ganacsiga & Dunidda

Hoyga Xikmada GanacsigaKoorsooyinka

Fadlan Ka Faa'ideyso Waa Koorsooyinkii Ugu Dambeeyay, Dhammaan Koorsooyinkaan Waa Lacag La'aan. Haddii aad u baahantahay koorsooyin shahaado leh fadlan booqo Somalism.orgCaafimaadka & Sayniska

Caafimaadka Dadweynaha Waa Muhiim Marwalbo


error: Content is protected !!