TukesomalismAqoon Guud

“Aqoontu Waa Barasho, Xikmadduna Waa Kudhalasho”, (Knowledge is Given, Wisdom is Gifted)

Caafimaadka

Caafimaadka Dadweynaha Waa Muhiim Marwalbo