Ibidda  waa xubin  ku meel gaar ah,  waxa ay ku dhagantahay darbiga ilma galeenka, badana waxa ay ku dhagan tahay qaybta sare ilma galeenka, mararka qaar ayey ku dhagtaa afka ilma galeenka kaasoo keeni karto inuu halis galo nolosha cunnuga,  waxa ay sameysmataa billowga  cunnuga marka uu  calool galo, waxa ayna dhammaataa dhalashada cunnuga marka uu bannanka oga soo baxo ilma galeenka hooyada.

Haddaba Kaallay Aan Isla Fiirinee waxa ay U Qabataa Cunnuga An  Wali Dhalan:

  • Ibidda  waxa  ay isku xirtaa  cunnuga iyo xariga  ka dhaxeeyo hooyada iyo cunnugeeda waxaa loo yaqaanaa xariga xudunta cunnuga (umbilical cord) ,isku xirkaas waxa uu ka dhacaa ilma galeenka hooyada .
  • Ibidda  waxa ay  cunnuga    ka caawisaa    qashinka in uu iska saaro,  siddo kale waxa ay  u qabataa   cunnuga in uu qaato  oksijiin(oxygen)  iyo in uu soo daayo karboondhaay oksaaydh   (carbondioxide)  taasina  waxaa loo yaqaanaa : Isbadalka hawada (gas exchange ) ayadoo loo maraayo  qulqulka dhiigga  hooyada.
  • Ibidda cunnuga  waxa ay   u tahay difaac   ka difaaca ifekshan gudaha ,  ibidda waxay  soo deeysaa  hormoono  taas oo ay ku caawinayso uurka.

Maxaa saameeyo caafimaadka ibidda?

A- Da’da hooyada  waxaa jiro  dhibaatoyin  ku dhaca ibidda oo caan ku ah marka ay hooyada da’ahaan ka wayn tahay  40 sano .

E-   Sare u kaca  caadiska cabirka dhiigga hooyada .

I-  Uurka mataanaha   waxa uu saameeyaa caafimaadka ibidda.

O-  Qalliindii hore oo lagu saameeyey ilma galeenka , waxa ay saameeyaan caafimaadka ibidda.

U- Dhibaatoyin Hore ee ku dhaca ibidda waxa ay saameeyn karaan caafimaadka ilmaha danbe ibiddooda

Siddee Ayaan  Ku Yareen Karnaa Dhibaatoyinka Ibidda?

B-   In ay Hooyada ka fagaato  cabista sigaarka ,

 T-  Hooyada  In joojiso isticmaalka daawada  dhaqtar aanan qorin.

J- Hooyada in ay si joogta ah u tagtaa goobaha caafimaadka.

X- Hooyada  caadiska dhiiggeda kacsanyahay in la maareeyo caafimeedkeeda.

Fikirkaada Waa Muhiim