Uur waa marka uu ilma galeenka canugga ku jiro uu dusha ka muuqdo oo calool weyn u e kaado.

Uur:cilmi ahaan waxaa lagu macneeyaa marki ukunta hooyada ey kudhagto isbeermaha aabaha,waxaa bilaabmaya uurka hooyada.

Calaamadaha Lagu Garto in aad Uur Leedahay:

 • In hooyadu weydo dhiiga caadada, hadii ey kujirto da’da dhalmada (childbearing age), iyadoo weyneyso guud ahaan calaamadaha caadada (menstrual cycle).

 • Laqanyo uu matag lasocdo ama uu lasocan.

 • Noog iyo daal farabadan oo qofka kamuuqda.

 • Barar iyo damqasho ku yimaada horaadada.

 • Kaadibadan inuu yeesho qofka.

 • Wareer iyo dawaqid.

 • Haraahir iyo jir xanuun uu lasocdo caajis.

F.G: dhamaan calaamadahaan waxaa sababa is bedel ku yimaada hormoonada jirka ku jira.

dhibaatooyinka dhaca xiliga uurka ilaa naasnuujinta:

hooyada Soomaaliyeed wey u nugushahay dhibaatooyinka dhaca xiliga uurka, iyadoo loo sababeynaayo helid la’aanta adeeg caafimaad oo kufilan.

 • Uurka inta ey leedahay hooyada waxa ey lakulantaa caqabadahaan

  • Nafaqo darro.

  • Dhiig la’aan.

  • Dhicisid- in ilmuhu kasoo dhacaan hooyada.

  • Sonkorta(macaan)uurka.

  • Dhiig-karka uurka.

  • Bararka ku yimaada hooyada.
 • Xiliga dhalmada

  • Dhiig-bax
  • Tabardarri
  • Qaliin
  • Isku dhimasho
  • Isku furan
 • Xiliga dhalmada kadib

  • Dhiig-bax.

Gunaanad:

 • Dhibaatooyinka dhaca xiliga uurka ee ku yimaada hooyada waxaa qeyb ka ah wacyigalin la’aanta iyo aqoon la’aanta heysato bulshada, hooyada oo aan helin adeeg caafimaad oo saxan iyo latalinta ku haboon.
 • Sidoo kale xaaldaha qaar waxa ey qatar galin karaan nolosha hooyada iyo ilmaha caloosheeda kujira.

Fikirkaada Waa Muhiim